Тази сграда, класифицирана към стила „Градски пейзаж“, е рядък пример за използване на един и същи набор от цветове, но в различна степен и в различни области на приложение. Този случай показва специфични комбинации на едни и същи цветове и колко много фактори могат да окажат влияние върху крайния ефект. Първата визуализация, както и второто предложение, е изградена на базата на комбинирания контраст между едни и същи три цвята от „светлосив“, „базов“ и „дълбок“ тип. Третото предложение също използва същия набор от контрастни цветове (от „светлосив“, „тъмен“ и „дълбок“ тип), но на различни места.
Поради технически причини и индивидуалните настройки на монитора, представените на екрана цветове могат да се различават от оригинала. Предлагаме да разгледате оригиналните мостри на цветовете и палитрата Architects Colour System, които са налични на местата за продажба на Ceresit.