Множеството квадрати и триъгълници на тази фасада показват същността на стила „Земя на формите“. Първото цветово предложение изгражда силно геометрично присъствие, базирано на комбинирания контраст между три цвята от един и същи стил. Синьото от „жизнен“ тип играе съществена роля в подчертаването на конструктивните линии. Докато второто предложение е изградено на базата на контраста в нивото на сивото, третото е на базата на комбинирани контрасти. Колкото е по-силен контрастът между цветовете в предложението, толкова по-голяма дълбочина придобива фасадата. Това е страхотно за разкриване на игриви обеми – съществена характеристика на архитектурата „Земя на формите“.
Поради технически причини и индивидуалните настройки на монитора, представените на екрана цветове могат да се различават от оригинала. Предлагаме да разгледате оригиналните мостри на цветовете и палитрата Architects Colour System, които са налични на местата за продажба на Ceresit.