Дизайнът на тази фасада в стил „Земя на формите“ позволява да се използват много цветове, така че да се разкрие нейният обем. Първата визуализация показва два лилави цвята от „естествен“ и „тъмен“ тип, и два оттенъка от „светло базов“ тип, които създават композиция с комбиниран контраст. Това е един привлекателен дизайн. Второто предложение е базирано на контраст на нивото на сивото на три оттенъка от „светло базов“, „базов“ и „тъмен“ тип. Третият показва същия набор от типове, но в този пример водещият цвят е синият. Този цвят създава мир и чувство за спокойствие.
Поради технически причини и индивидуалните настройки на монитора, представените на екрана цветове могат да се различават от оригинала. Предлагаме да разгледате оригиналните мостри на цветовете и палитрата Architects Colour System, които са налични на местата за продажба на Ceresit.