Геометрични форми, ярки цветове и няколко деликатни елемента на конструкцията – всички те са комбинирани в стила „Градски блясък“. Първото цветово предложение включва кафяви и бежови оттенъци от „свеж“ и „базов“ тип в композиция, базирана на комбиниран контраст. Второто и третото предложение са изградени на базата на подобни, сивкави и розовеещи цветове, но второто създава контраст в нивото на сивото, а третото се съгласува хармонично. Всички цветове са от стила „Градски блясък“ и в рамките на едно предложение са комбинирани тонове от една и съща цветова линия.
Поради технически причини и индивидуалните настройки на монитора, представените на екрана цветове могат да се различават от оригинала. Предлагаме да разгледате оригиналните мостри на цветовете и палитрата Architects Colour System, които са налични на местата за продажба на Ceresit.