Основни факти

CS 26 Неутрален 100% силиконов уплътнител от висок клас

За уплътняване на силнонатоварени фуги и пукнатини в строителството и запечатване на фуги, изложени на висока влажност.

Свойства

  • Високоустойчив на атмосферни въздействия, UV и озон
  • Отлично сцепление към различни основи без необходимост от грундиране 
  • Няма корозивно действие върху металите
  • Бързо образува повърхностна кора
  • Устойчив на влага
  • Може да влиза в контакт с покрития на на водна основа и на базата на разтворители
  • Цвят: прозрачен