• Местоположение: Шанхай
  • Площ на обекта: 12 000m2 
  • Година на изпълнение: 2005
  • Област на приложение: подове в залите и коридорите
  • Продукти: DX, DD, R 710