• Страна: Южна Корея
  • Град: Сеул
  • Размер на проекта: 10 000 m² 
  • Година на проекта: 2007    
  • Области на приложение: бани
  • Продукти: CR 70