• Местоположение: Лондон
  • Площ на обекта: 20 000 m2 
  • Година на изпълнение: 2007
  • Продукти: R 777, XXL