Ceresit Ceretherm Ceramic

Системата е подходяща за топлоизолиране на новопостроени сгради и сгради в процес на обновяване с крайно покритие керамични облицовки.

Свойства:

 • Дълготрайно и естетично решение при най-високо качество
 • Изключително устойчива на микробиологични замърсители (плесени и мухъл)
 • Устойчива на силно ударно натоварване
 • Изключително устойчива на атмосферни въздействия
 • Изключително ниска абсорбираща способност
 • Изключително лесно поддържане в чисто състояние
 • Класификация на пожарния риск: В1 съгласно EN 13501-1 (не разпространява огъня)

Полагане

 • Компонентите на системата се подготвят лесно или са готови за употреба
 • Широка гама от допълнителни материали
 • Многобройни решения за детайли

Основи

 • Носещи повърхности на всички видове тухлени и бетонни конструкции
 • Препоръчва се да се извършва анализ на топлообмена и влагосъдържанието на
  предназначената за топлоизолиране стена, например с помощта на програмата Konstruktor 3.5

Условия на полагане

 • Температури в диапазона от +5°C до +25°C
 • Влажност на въздуха под 80%