Технически отдел, работа с клиенти

Павел Павлов - 0885 72 67 66
Петър Неделчев - 0885 27 22 28
Стойчо Бадалов - 0887 50 84 86
Стоян Бонев - 0886 88 58 05
Николай Мравов - 0887 40 09 94