Иновации

Нашите продукти и технологии не са просто технически новости – те осигуряват на използващите ги професионалисти съществени предимства. И тъй като техните потребности непрекъснато се променят, ние постоянно следим пазара. Затова нашата дейност се основава на научно-изследователския подход – опитни химици и инженери превръщат съответните констатации от проучванията на пазара в специализирани продукти за по-лесна, по-бърза и по-здравословна практическа работа. За целта Henkel внедрява вътрешни процедури, които специфично насърчават иновативен начин на мислене. Резултатът: нашите технологии са защитени по цял свят с над 8000 издадени и 5000 очакващи издаване патента.