Обществен прогрес

Социално отговорните строителни практики изискват принципно отношение към хората във всички етапи на един строителен проект. Henkel е застъпник на лоялната конкуренция – от тръжната процедура до изпълнението – и на изграждането на професионална среда чрез въвеждането на нови стандарти в своите курсове за практическо обучение.

Устойчивост

Добавете повече стойност