Ceresit CN 85

Описание

Бързосвързваща подова замазка

Бързосвързващ цимент за бързосъхнещи циментови и дренажни замазки

Свойства

  • За употреба на закрито и открито
  • Може да се стъпва след 6 часа
  • Бързо втвърдяване
  • Може да се покрива след 24 часа
  • Плътни основни канали

Описание

CN 85 се използва за свързващи замазки, замазки върху разделителен слой, замазки с отопление и плаващи замазки по DIN EN 13 813/ DIN 18 560 (със слой с дебелина от 10 до 80 mm).

CN 85 може да се използва под най-различни подови покрития – например плочки и паркет. Използва се за износващи се замазки, върху които след това се полага подово покритие. Подходяща за поставяне на устойчиви на обезцветяване покрития от естествен камък по дебелослойния метод. За изграждане на дренажни основни канали под плочки и естествен камък (залепване от 20 mm нагоре, на разделителен слой/изолационен слой/дренажна подложка от 50 mm нагоре).

Стъпка по стъпка

За свързващи/дренажни замазки бетонът трябва да има грапава, отворена пореста структура с добър „зъб“ или захващане. Отстранете механично всички повърхностни замърсявания, стопени слоеве и пр. Леко навлажнете бетонната повърхност. За повече подробности вижте техническото описание.

Смесете CN 85 с инертен материал по DIN 4226 (размер на зърната 0-8 mm, с непрекъсната и оптимизирана крива на гранулометричния състав). Добавете чиста вода и разбъркайте с подходяща лопаткова бъркалка (съотношение за смесване: вижте техническите данни). Не използвайте никакви добавки или други свързващи вещества.

Замазката се нанася и уплътнява.

Тя трябва да се изравни и оформи в рамките на срока за работа. Винаги нанасяйте свързващите замазки мокро на мокро, докато залепващият шлам е още пресен. След като започне да съхне, циментът не трябва да се разрежда с вода или смесва с пресен материал.