Ceresit CM 29 MULTI XPRESS

Описание

Бързосъхнещо гъвкаво лепило за плочки

Бързосъхнещо лепило за плочки за тънко-, средно- и дебелослойни приложения с по-продължително време за работа и корекции

Свойства

  • Може да се ходи и фугира само след 2-3 часа
  • Може да се оставя по-дълго време
  • Особено подходящо за широкоформатни плочки и плочи в обществени и търговско-промишлени сгради
  • Бързо съхнене и свързване с ниска свиваемост
  • За тераси и подово отопление

Описание

CM 29 Multi Xpress се използва за поставяне на керамични плочки и плочи с висока здравина и без пролуки, на закрито и открито, по тънко-, средно- или дебелослойния (20 mm) метод. CM 29 Multi Xpress съхне бързо.

То може да се използва и за залепване на големи плочки и плочи, както и за устойчиво на обезцветяване поставяне на непрозрачен естествен камък

Стъпка по стъпка

Подготовка на основата

CM 29 се залепва за всички чисти, твърди, носещи, равни, сухи и влажни основи без вещества, които могат да влошат залепването. Неравните области или вдлъбнатини трябва да се изгладят предварително (вижте продуктите Ceresit за подови и интериорни покрития). Покритията с недостатъчна товароносимост трябва да се свалят. Покрития от гипс/анхидрид или боя (без лющене, с добро залепване) трябва механично да се направят грапави и да нямат прах.

Преди да нанасяте лепило за плочки CM 29, проверете остатъчната влага на основата! Попиващите основи трябва да се грундират с грунд Ceresit.

Вижте техническите данни!

Смесване

Съдържанието на опаковката се изсипва в отмереното количество чиста студена вода и се разбърква с бъркалка, докато се получи еднородна маса без бучки. Изчаква се 5 минути (да се слегне) и след това се разбърква отново. Ако е необходимо, внимателно се добавя вода, докато се постигне желаната консистенция.

Нанасяне

Лепилото се нанася с подходяща маламашка за лепило в зависимост от съответния размер на плочките. При употреба на закрито покритието на лепилото (контактната площ) отзад на плочката трябва да бъде поне 65%. При употреба на открито покритието на лепилото трябва да бъде минимум 90% (трябва да се използва комбиниран метод за полагане – т. е. нанасяне на допълнителен тънък слой лепило отзад на плочката). CM 29 съхне бързо – съобразете по-бързото образуване на коричка и по-малкия срок за работа в сравнение с обикновените лепила.

Прясното излишно лепило може да се изчисти с вода, а втвърденият материал може да се почисти само механично.

Използвайте CM 29 само в сухи условия и при температури от +5 °C до +30 °C.