Основни факти

Ceresit CP 43
2-компонентна битумна хидроизолация, подсилена с фибри и без разтворители

2-компонентна, фибро-армирана гумена смес за замазки без разтворители, за хидроизолация на сгради (KMB*)

Свойства

  • запълваща пукнатини
  • бързосъхнеща
  • лесна за обработка
  • за водни натоварвания от типовете
  • по DIN 18 195 (части 4-6)
  • Изпитана в Института за строителна промишле ност – Германия, сертификат за изпитвания
  • No P-59.012, Карлсруе                                                                                                                                                                  * KMB = модифицирано с пластмаса дебело битумно покритие

Описание

CP 43 се състои от два компонента, които просто трябва да се смесят на строителния обект. След смес- ването си фибро-армираната битумна смес за замазки е с консистенция за работа с мистрия. След изсъхването си, хидроизолиращото покритие е еластично и може да покрива пукнатини.  

Стъпка по стъпка

Substrate preparation

Substrates must be level, solid, load-bearing, clean, dry or slightly damp, and must have been pre-treated with a suitable Ceresit primer. Chamfer all edges at an angle of 45°. Cove inner corners with a scotia of at least 4 cm radius using either CT 23 Repair Mortar (drying time approx. 3-4 hours) or Ceresit CP 43 (max. 2 cm radius, drying time at least 12 hours). Please refer to the Technical Data Sheets of CP 41 Bitumen Emulsion or CO 81 Silicifying Fluid for further information on priming and substrate preparation. Use CP 50 Joint Sealing Tape to prepare movement and separation joints between buildings.

Mixing

Mix the 2 components with a slow-running electric drill (approx. 400-600 rpm), preferably equipped with an anchor stirrer. First, briefly stir the liquid component. Then add the entire powder to the liquid component and mix until a homogeneous, lump-free compound has been produced (mixing time: at least 2 minutes). After the priming coat has dried, apply a uniform layer of Ceresit CP 43 using a trowel and a float. Layer thickness depends on the water load type.

Продукти