Ceresit CP 48

Описание

2-компонентна бързосъхнеща битумна хидроизолация, с полистиренови гранули и без разтворители

2-компонентна, запълнена с полистирен, битумно-каучукова нивелираща замазка без разтворители, за хидроизолация на сгради

Свойства

  • бързо постигана устойчивост спрямо дъжд,
  • след около 1,5 часа
  • възможност за засипване след 2 дни
  • отлична обработваемост
  • много еластична, за запълване на пукнатини
  • подходяща за всички видове водно натоварване

Национален сертификат за изпитания No P-59.017, Институт за изследване и изпитание на материалите, MPA, Карлсруе/Германи

Описание

CP 48 е запълнена с полистирен битумна нивелираща замазка за хидроизолация на повърхности на строи- телни елементи спрямо водни натоварвания в съответ- ствие със стандарта DIN 18 195. Замазката постига бързо устойчивост спрямо дъжд и изисква кратко време за засъхване преди да постигне еластично, запълващо пукнатини хидроизолиращо покритие.

Стъпка по стъпка

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основите трябва да са равни, твърди, носещи, чисти, сухи или леко влажни и без прах и вещества, които биха влошили връзката. При ниски температури се уверете, че на основата няма лед. Краищата трябва да бъдат фасирани. За подробна информация относно подготовката на основата и грундирането вижте Техническия информационен лист на CP 41. След подходяща подготовка на основата може да се използва и CO 81. Върху леко влажни основи може да нанасяте директно без грундиране, но не забравяйте да осигурите по-дълго време за съхнене. Пукнатини и други повреди на бетонната повърхност (> 5 mm) трябва да се запълнят с цимент преди нанасяне на хидроизолационния слой.

СМЕСВАНЕ

Смесете Ceresit CP 48 с електрическа бъркалка (приблизително 400–600 об / мин). Първо, разбъркайте за кратко течния компонент. След това добавете сухата смес към течния компонент и разбъркайте, докато се получи хомогенна, без бучка маса. Време за смесване: поне 2 минути. След като грундът изсъхне, нанесете равномерен слой, като използвате мистрия и поплавък.

ПРИЛОЖЕНИЕ

При прекъсване на работата, дебелината на покрития слой с битум трябва да бъде намалена до нула. При възобновяване на работата по-тънката зона трябва да се припокрие с нов слой. Работата не трябва да се прекъсва при работа по ъглите и ръбовете.

Нанесете поне два слоя.

В случай на подземна влага или друг вид акумулиране на вода, нанесете два слоя мокро върху мокро с обща дебелина на влажния слой най-малко 3,3 мм.

Ако типът на влагата е неизвестен, поставете CP 49 в първия слой. Преди да нанесете втория слой, първият трябва да бъде достатъчно сух,. Минималната дебелина на мокрия слой трябва да бъде 4,4 мм. Максималната допустима дълбочина на потапяне е 3 m.