• Местоположение: София
  • Работна площ: 20320 m2
  • Година на изпълнение: 2010
  • Продукти: DH Maxi, P 625, T 425, R 710, K 188 E, R 777, UK 400