• Местоположение: Дубай
  • Площ на обекта: 90 000 m2 
  • Година на изпълнение: 2007-2009
  • Област на приложение: паркетни настилки
  • Продукти: XXL, R 756, P 625, TF 305T