• Страна: Русия
  • Град: Москва
  • Размер на проекта: 20 000 m² 
  • Година на проекта: 2007    
  • Области на приложение: плочки на фасадата
  • Продукти: CT 17, CM 12, CE 40