• Страна: Китай
  • Град: Си-ан
  • Размер на проекта: 20 000 m² 
  • Година на проекта: 2007    
  • Области на приложение: вътрешни стени на тунела
  • Продукти: CM 11