Други сгради 6

Множеството квадрати и триъгълници на тази фасада показват същността на стила „Земя на формите“. Първото цветово предложение изгражда силно геометрично присъствие, базирано на комбинирания контраст между три цвята от един и същи стил. Синьото от „жизнен“ тип играе съществена роля в подчертаването на конструктивните линии. Докато второто предложение е изградено на базата на контраста в нивото на сивото, третото е на базата на комбинирани контрасти. Колкото е по-силен контрастът между цветовете в предложението, толкова по-голяма дълбочина придобива фасадата. Това е страхотно за разкриване на игриви обеми – съществена характеристика на архитектурата „Земя на формите“.

Поради технически причини и индивидуалните настройки на монитора, представените на екрана цветове могат да се различават от оригинала. Предлагаме да разгледате оригиналните мостри на цветовете и палитрата Architects Colour System, които са налични на местата за продажба на Ceresit.

ЦВЕТОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

A

AFRICA AF 2
Стил: Земя на формите
Тип: 2

B

ETNA ET 3
Стил: Земя на формите
Тип: 6

C

HAWAII HW 3
Стил: Земя на формите
Тип: 4

ЦВЕТОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2

A

ICELAND IC 5
Стил: Земя на формите
Тип: 8

B

SCOTLAND SL 1
Стил: Земя на формите
Тип: 1

C

SUMATRA SM 1
Стил: Земя на формите
Тип: 2

ЦВЕТОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3

A

ATLANTIC AT 1
Стил: Земя на формите
Тип: 1

B

LANZAROTE LN 6
Стил: Земя на формите
Тип: 8

C

NAMIB NM 3
Стил: Земя на формите
Тип: 3