Еднофамилна къща 6

Модерната фасада на тази къща в стил „Творчески вълни“ е омекотена с няколко извити линии и има множество възможности за завършваща обработка. Първото цветово предложение е фокусирано върху силен контраст на базата както на ниво наситеност, така и на ниво на сивото. Водещият цвят от „светлосив“ тип в комбинация със синьо от „тъмен“ тип добавя повече дълбочина към фасадата. По този начин могат да бъдат разкрити игриви обеми в стил „Творчески вълни“. Поради най-големия хроматичен контраст между „светлосивите“ и „жизнени“ цветове, второто предложение създава силно стимулиращ краен ефект. Третата композиция е пример за хармонично съгласуване на повече от два цвята от различни стилове. Контрастът на нивото на сивото на два типа цвята от „Творчески вълни“ (светло базов и тъмен) е намален лесно чрез добавяне на жълто от „Градски пейзаж“ със средно ниво на сивото (от „естествен“ тип).

Поради технически причини и индивидуалните настройки на монитора, представените на екрана цветове могат да се различават от оригинала. Предлагаме да разгледате оригиналните мостри на цветовете и палитрата Architects Colour System, които са налични на местата за продажба на Ceresit.

ЦВЕТОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

A

OKLAHOMA 1
Стил: Творчески вълни
Тип: 1

B

SAMOA 6
Стил: Творчески вълни
Тип: 9

ЦВЕТОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2

A

ANTARCTICA 2
Стил: Любов към природата
Тип: 1

B

TAHITI 3
Стил: Творчески вълни
Тип: 4

ЦВЕТОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3

A

JAVA 1
Стил: Творчески вълни
Тип: 1

B

REUNION 4
Стил: Творчески вълни
Тип: 6