Система за намаляване на шума/разделяне

От съображения за удобство и здраве е изключително важно да се намалява шумът от ходенето в помещението. Освен това една система за разделяне компенсира напреженията от подовата настилка (чувствителни повърхности). Ceresit предлага цялостни изпитани системи за разделяне и намаляване на шума.