Подготовка на основата и измерване на влагата

Преди да започне работата по подовите покрития, основата трябва добре да се провери и подготви. Подготовката на основата включва няколко много важни стъпки, които трябва да се изпълнят, преди да се пристъпи към полагането на подовата настилка.

Стъпка 1

Измерване на влагата

Изпълнителят на настилката трябва да се погрижи тя да може да се постави, без да има риск от издувания в бъдеще. Затова част от неговите задължения е да провери дали основата е достатъчно суха. Влагата се измерва по метода с калциев карбид (CM). Направете справка с местните норми за стойностите на влагата, които трябва да бъдат изпълнени, преди да се извършват други дейности по подовите настилки.

Стъпка 2

Почистване на основата

Основите трябва да бъдат чисти, без пукнатини, здрави, сухи, без вещества, които могат да попречат на залепването (например омазняване, битум, прах, остатъци от боя или лепило и др.), и трябва да съответстват на действащите местни стандарти.  Съществуващите замърсявания, увредени слоеве и слаби пластове боя трябва механично да се отстранят. Отстраняването на остатъци от стари материали се прави с шлайфмашини, пясъкоструйни машини и други специални инструменти.

Стъпка 3

Запълване на кухини и пукнатини

Пукнатините могат професионално да се запълнят с CN 89. Неравностите в основата се запълват с CN 83 или CN 91.

Стъпка 4

Грундиране/създаване на бариера против влага

Следващата важна стъпка е грундирането. Попиващите основи се грундират с препарата Ceresit CN 94. Преди да се постави изравняващата замазка, остатъчната влага в основата и нейната якост трябва внимателно да се проверят. При влажни или слаби основи трябва да се нанесат специални грундове.