Ремонт на бетон

Консервацията на нови и стари бетонни конструкции често се прави с водонепропускливи строителни разтвори и циментови системи. Системите с продукти Ceresit са висококачествени и специализирани дълготрайни решения. Много балконски структури например са изложени на корозия поради химически и механични фактори. Подобни увреждания могат ефективно да се ремонтират със системата Ceresit PCC.