Система Ceretherm Aero Wool

Най-дишащата и огнеупорна изолация

Характеристики

  • Изключително дишаща
  • Висока паропропускливост
  • Най-висок клас пожароустойчивост – А2-s1, d0
  • Високоустойчива на биологични замърсители от типа на гъбички и плесени
  • Слабо проникване на вода
  • Еластична и дълготрайна
  • Отлични монтажни параметри
  • Сертифициране: ETA за Ceresit Ceretherm Wool Classic

Особено препоръчителна за:

високи сгради; сгради, изискващи най-висок клас на устойчивост на огън (обществени сгради), както и сгради в близост до гори, паркове и влажни площи с висок риск от биологично замърсяване от плесени и гъбички.

1. Закрепване

Лепилен разтвор за минерална вата CT 180

2. Изолационен материал

Плочи от минерална вата

3. Армиран слой

Строителен разтвор за минерална вата CT 190 и фибростъклена мрежа CT 325

4. Грундираща боя *

Грундираща боя CT 15 

*Алтернативни мазилки Ceresit: Минерална мазилка CT 35, CT 137 с грундираща боя CT 16

5. Мазилка *

Силикатна мазилка CT 72, CT 73 

*Алтернативни мазилки Ceresit: Минерална мазилка CT 35, CT 137 с грундираща боя CT 16

6. Боя

Силикатна боя CT 54