Система Ceretherm Self Clean

Изолира и поддържа фасадата суха и чиста

Характеристики

  • Самопочистващи свойства
  • Устойчива на замърсяване и проникване на вода
  • Паропроницаема и хидрофобна
  • Устойчива на агресивни замърсявания
  • Високоустойчива на биологични замърсители от типа на гъбички и плесени
  • Високоеластична и дълготрайна
  • Устойчива на топлинни напрежения и пукнатини
  • Отлични монтажни параметри
  • Сертифициране: ETA за Ceresit Ceretherm Classic, ETA за Ceresit Ceretherm Wool Classic

Препоръчителна за:

сгради, където една по-усъвършенствана изолационна система може да осигури по-добра устойчивост срещу проникване на вода и замърсяване и да поддържа фасадата суха и чиста по-дълго време.

1. Закрепване *

Лепилен разтвор за полистирен CT 83

* По желание, за лепилни и шпакловъчни разтвори можете да използвате Thermouniversal или CT 80, включени в издадените документи ETA за Ceresit Ceretherm Universal и ETA за Ceresit Ceretherm Universal MW

2. Изолационен материал

Плочи от експандиран полистирен

3. Армиран слой *

Строителен разтвор за полистирен CT 85 и фибростъклена мрежа CT 325

* По желание, за лепилни и шпакловъчни разтвори можете да използвате Thermouniversal или CT 80, включени в издадените документи ETA за Ceresit Ceretherm Universal и ETA за Ceresit Ceretherm Universal MW

4. Грундираща боя

Грундираща боя CT 16

5. Мазилка

Силиконова мазилка CT 74, CT 75

6. Боя

Силиконова боя CT 48

Наносиликонова боя CT 49