Тераси и веранди

Строителството на тераси не е наука, но както при много други неща, малките камъчета обръщат колата. Тъй като е изложен на действието на природните стихии, готовият продукт трябва да изпълнява високи конструктивни и физически изисквания. Грешки при планирането и неправилно изпълнение могат да имат преки последици и да доведат до структурни увреждания. Първата стъпка от планирането винаги трябва да бъде внимателна преценка на вида на строителството, а втората – какви материали трябва да се използват. Ceresit помага при планирането и изпълнението на проекта с идеално съчетани продукти: нашата система обхваща целия асортимент от продукти с устойчивост на измръзване, влага и големи промени в температурата – от продукти за подготовката на основата и хидроизолация до съответстващите лепила за плочки и фугиращи смеси.

Стъпка 1

Подготовка на повърхността

Преди да вземате решения за хидроизолацията и горния пласт, е много важно да проверите и оцените вида и състоянието на основата. Водата трябва да може да се оттича – затова един от основните елементи при проектирането на площи на открито е ефективната в дългосрочен план отточна система. Терасите трябва да се планират с минимален наклон 2%.

Стъпка 2

Хидроизолация

За възможно най-добро запазване на стойността и избягване на структурни увреждания, предизвикани от физически влияния, проектът на терасата и хидроизолацията трябва да бъдат в идеално съответствие. Указанията за планирането и изпълнението на необходимата хидроизолация на терасите и верандите са определени в местните и европейските норми и стандарти.

Ceresit предоставя подробна информация в специалната брошура за системите за керамични покрития на тераси.

Стъпка 3

Керамични покрития

Керамичните плочки и естественият камък са идеални за покриване на подовете на тераси. Ако бъдат поставени професионално, те траят дълго. За площи на открито лепилото трябва да се нанася така, че да осигурява пълно покриване на долната страна на плочката или плочата (100% покритие с лепило). Ако плочките и плочите не са напълно покрити с лепило, могат да се образуват кухини, в които може да се събира вода. Попадналата в лепилния пласт влага по-късно ще създаде редица проблеми – от плесен в съединенията до увреждания от измръзване и съответното нарушаване на ламината на плочките. Ceresit предоставя доказани продукти за системи за керамични покрития на тераси.

Стъпка 4

Фугиране

След разбъркването реактивната смола се нанася директно от съда за разбъркване с маламашка. Ако се използва върху стени и подове, фугиращата смес се нанася с твърда гумена пердашка. Натъпквайте с пердашката фугиращата смес във фугите, докато се запълнят без кухини и се изравнят с повърхността на плочката. След това излишната фугираща смес се почиства от повърхността на плочката с края на пердашката, поставен под ъгъл 90°. Бършете по диагонал, за да почистите възможно най-много фугираща смес от повърхността, без да я изваждате от запълнените фуги.