CT 14

Описание

Дълбокопроникващ грунд

Свойства

  • Устойчив на UV и атмосферни влияния
  • Ниска водопопиваща способност
  • Самопочистващ се ефект (устойчив на замърсяване)
  • Укрепващ основата
  • Прозрачен

Описание

Специален дълбокопроникващ грунд за увеличаване на якостта на повърхността на бетон, мазилки и замазки и за запечатване на порести минерални субстрати: например бетон и всички видове строителни разтвори и мазилки. За използване на стени и подове - само на открити площи. 

Стъпка по стъпка

Нанасяне

Нанесете СТ 14 в неразредено състояние, като използвате четка. В зависимост от специфичните за обекта условия на съхнене, работата може да продължи след около 6 до 12 часа.

След втвърдяването повърхността трябва да бъде устойчива на драскане.

Ако не е , грундирайте отново.