Последвайте своя тип

За да бъдат ефектите от избора и комбиниране на цветове по-интелигентни и привлекателни, направихме следващата крачка и разделихме тоновете от Colours of Nature в зависимост от тяхната наситеност (интензивност на оттенъка) и тяхната осветеност (ниво на осветеност на оттенъка спрямо бяло и черно), създавайки 9 типа цветове, като след това им дадохме имена.

Всеки тип е допълнен с информация относно начина, по който тези цветове се възприемат от хората и относно впечатлението, което създават. Интелигентното комбиниране на типове съгласно правилата на цветовата психология може да подсили крайното послание на сградата и да създаде синергетичен ефект между цвета и формата на фасадата.

1. СВЕТЛОСИВ

Като най-неутрални и светли цветове от цялата гама, те създават усещане за простор и светлина.

2. МЕК

Имат по-голяма наситеност от светлосивите. Тези деликатни цветове изглеждат изтънчено, нежно, спокойно и резервирано.

3. СВЕЖ

 „Свежите“ цветове изглеждат замечтано, но също и ярко, ясно и жизнерадостно.

4. ЖИЗНЕН

Със своята най-висока наситеност тези цветове са най-ярките и най-стимулиращите от цялата гама.

5. СВЕТЛО БАЗОВ

Имащи малка наситеност и ниво на сивото, тези цветове изглеждат спокойни и чувствени.

6. БАЗОВ

Със своята малка наситеност и средно ниво на сивото, тези цветове създават изтънчена и спокойна атмосфера.

7. ЕСТЕСТВЕН

Цветове, които влияят успокояващо чрез своята средна наситеност и нива на сивото.

8. ТЪМЕН

Притежаващи много високо ниво на сивото и много малка наситеност, те са официални и добавят усещане за мистерия.

9. ДЪЛБОК

Благодарение на своята висока наситеност и ниво на сивото, тези цветове са дълбоки и богати, носещи онова сърдечно, успокоително усещане.

В таблицата са показани 9 типа цветове, поставени на скалите за наситеност/осветеност по опростен начин, за да се обясни по-добре тяхното картографиране и разликите помежду им.

Предложения за комбиниране на типове

Цветните комбинации са най-стимулиращи, когато увеличават контраста си. Това може да се постигне чрез контрастиране на наситеност, ниво на сивото/осветеност или с комбинация от двете. Всеки от тези контрасти може да бъде създаден по различни начини. Представените примери не показват всички възможности.

ПРИМЕР ЗА ХРОМАТИЧЕН КОНТРАСТ: СВЕТЛОСИВ – МЕК – СВЕЖ – ЖИЗНЕН

Тези типове имат растяща наситеност на цвета, но много малко влияние на сивото. „Светлосивите“ са неутрални и светли, докато „жизнените“ са привлекателни и стимулиращи. Комбинирайте ги за най-големия хроматичен контраст.

СВЕТЛОСИВ:

Наситеност 0 – 11%

Осветеност 100 – 84%

МЕК:

Наситеност 3 – 24%

Осветеност 92 – 80%

СВЕЖ:

Наситеност 8 – 38%

Осветеност 89 – 69%

ЖИЗНЕН:

Наситеност 16 – 58%

Осветеност 87 – 56%

ПРИМЕР ЗА КОНТРАСТ НА НИВОТО НА СИВОТО: СВЕТЛОСИВ – СВЕТЛО БАЗОВ – БАЗОВ – ТЪМЕН

Тези типове имат (почти) еднакви нива на наситеност, но са с увеличаващо се ниво на сивото. „Тъмният“ тип има най-високото ниво на сивото, добавяйки доста „тежест“. Промяната в нивото на сивото може да бъде използвана за създаване на цветови контрасти. Най-големият контраст в нивото на сивото е между „светлосив“ и „тъмен“.

СВЕТЛОСИВ:

Наситеност 0 – 11%

Осветеност 100 – 84%

СВЕТЛО БАЗОВ:

Наситеност 0 – 16%

Осветеност 87 – 74%

БАЗОВ:

Наситеност 0 – 23%

Осветеност 80 – 59%

ТЪМЕН:

Наситеност 0 – 24%

Осветеност 67 – 41%

ПРИМЕР ЗА КОМБИНИРАН КОНТРАСТ: СВЕТЛОСИВ – ЕСТЕСТВЕН – ТЪМЕН

„Естествените“ и „тъмните“ цветове имат балансирана наситеност и ниво на сивото. Комбинирането им със „светлосиви“ създава голям контраст в наситеността и нивото на сивото. Други примери за двата контраста са например комбинациите жизнен – базов, светлосив – тъмен – свеж, светло базов – свеж – тъмен и светлосив – базов – жизнен.

СВЕТЛОСИВ:

Наситеност 0 – 11%

Осветеност 100 – 84%

ЕСТЕСТВЕН:

Наситеност 16 – 41%

Осветеност 83 – 53%

ДЪЛБОК:

Наситеност 14 – 43%

Осветеност 65 – 35%

ТЪМЕН:

Наситеност 0 – 24%

Осветеност 67 – 41%

Съвет за естетичност

Комбинирайте максимум 3 типа върху една и съща сграда. Не използвайте един и същи тип в съседство – по-добре е между тях да има различен тип. Цветовата комбинация е само един от многото фактори, които влияят върху крайния ефект от фасадата. Други такива са: пропорциите, обема на оцветената повърхност, материалите, размерите, а това са само част от тях.