Изолационни системи WINTeQ

Техническият прогрес в строителните компоненти (тройни прозорци, външни топлоизолационни композитни системи и пр.) превръща сградата в интелигентна, енергийно икономична и здравословна среда. Новите прозорци и добре изолираните фасади осигуряват уютна обстановка, предпазват от увреждания (напр. образуване на плесен) и намаляват разходите за енергия. Функционалните възможности на тези компоненти се осигуряват единствено когато всички съединения са правилно уплътнени. WINTeQ е серия от идеално съчетани системи с високи показатели, включваща уплътнителни фолиа, пяна, лепила, пълнители и др., които уплътняват компонентите според физическите изисквания към сградата и съответните указания.

Основните задачи на системата WINTeQ са да изпълнява следните изисквания към едно съединение:

  • Топло- и звукоизолация
  • Защита от вятър и силен дъжд
  • Херметичност
  • Компенсиране на движенията

По-конкретно, WINTeQ е насочена предимно към решаването на съответните проблеми в 3-те уплътнителни слоя:

  • Външният слой е устойчив на вятър и силен дъжд, дори при високи строежи
  • Средният слой осигурява оптимална топло- и звукоизолация, за да предпази вътрешността от топлинни загуби и силно шумово замърсяване. 
  • Херметичността се постига от вътрешния слой, за да се осигури уютна и устойчива вътрешна климатизация.

Teroson WINTeQ осигурява плътната обвивка на сградата и завършва изолацията. Лесно и бързо поставяне, дълготрайни показатели, „всесезонна технология“ и гъвкаво приспособяване към всякакви условия са характеристиките, които превръщат Teroson WINTeQ в задължителен елемент от съвременното строителство.