Плуване и балнеопроцедури

Необходими са специални познания, за да бъдат изпълнени всички съвременни изисквания към баните, площите за балнеопроцедури и такива взискателни приложения като плувните басейни с постоянно налягане на водата отвътре. Това има отражение както върху техническия проект, така и върху професионалното поставяне на хидроизолация и покрития от керамика и естествен камък и изисква задължително планиране: стандарти и указания, клас на излагане на влажност, конструкция на басейна, първоначално въвеждане в експлоатация и пр. Ceresit помага при планирането и изпълнението с пълен асортимент от удобни за работа продукти и подробни брошури за системите – решения, които дават максимална сигурност както на собствениците на сградите, така и на проектантите и изпълнителите.

Стъпка 1

Подготовка на основата

Преди да започне поставянето на плочките в плувните басейни, трябва да се направи химически анализ на използваната в басейна вода (минерална, солена или морска), за да се определят подходящите строителни материали.

Положението и размерите на различните разширителни и конструктивни фуги трябва да се преценят и неизбежните такива да се импрегнират добре.

Важно е да се гарантира, че мерките за хидроизолация се основават на предварително определените класове на влажността. Преди да предприемате други стъпки, проверете дали замазката и основата са достатъчно изсъхнали.

Стъпка 2

Хидроизолация

Когато се прави хидроизолация на плувни басейни, е изключително важно да се спазват разпоредбите за конструкция на плувни басейни. Продуктите, които трябва да се използват, трябва да бъдат удостоверени като подходящи и сертифицирани като система с национален сертификат от изпитвания, издаден от строителните органи. Продуктите могат да се удостоверят като подходящи и с Европейско техническо одобрение (ETA). Ceresit предлага сертифицирани системи от водонепропускливи продукти с течно нанасяне за използване под залепени керамични плочки – доказано успешна хидроизолация на бетонни басейни.

Стъпка 3

Керамични покрития

При строителството на плувни басейни много неща зависят от правилния избор на материали. Това се отнася особено за системите за хидроизолация и продуктите за поставяне на плочки, които имат нужда от общ сертификат за оценка от националните строителни органи или ETA. Ceresit гарантира безопасни и качествени сертифицирани системни решения, които могат да изпълнят всички изисквания – както за самия басейн, така и за мокрите помещения и сухите площи.

Стъпка 4

Фугиране

След разбъркването реактивната смола се нанася директно от съда за разбъркване с маламашка. Ако се използва върху стени и подове, фугиращата смес се нанася с твърда гумена пердашка. Натъпквайте с пердашката фугиращата смес във фугите, докато се запълнят без кухини и се изравнят с повърхността на плочката. След това излишната фугираща смес се почиства от повърхността на плочката с края на пердашката, поставен под ъгъл 90°. Бършете по диагонал, за да почистите възможно най-много фугираща смес от повърхността, без да я изваждате от запълнените фуги.