Устойчивост

Устойчивост от началото до края

Решимостта да бъдем лидери в устойчивостта е наша основна корпоративна ценност. Като лидери в устойчивостта сме си поставили за цел да представяме нови решения за устойчиво развитие, като същевременно продължаваме да провеждаме своята дейност все по-отговорно и по-успешно в икономически план. Тази амбиция обхваща всички дейности на нашата фирма по цялата верига и е основата, върху която сме разработили своята стратегия за устойчивост до 2030 г.: искаме да постигаме повече с по-малко ресурси и да утроим своята ефективност през следващите 20 години. Изправени пред нарастващото търсене на нашите ограничени природни богатства, ние сме длъжни постоянно да се подобряваме. Занапред ще се насочваме към ангажирането на нашите служители още по-тясно с устойчивите ни дейности, засилването на нашето сътрудничество с партньорите по веригата и подобряването на нашите инструменти за оценка, ръководство и комуникация.

Sustainability

Deliver more value at a reduced footprint