Фугиращи смеси

Praktiker

Temax

Denicom

Deplan

MasterHaus

Toplivo

MrBricolage

MaxxMart

GS Stroimarket

Praktiker

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 33 всички цветове
2 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

CE 33 всички цветове
5 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 40
2 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

CE 40
5 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Temax

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 33 всички цветове
2 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 40
2 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Denicom

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 33 всички цветове
2 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

CE 33 всички цветове
5 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 40
2 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина от 4 до 20 mm

CE 43
5 kg

Водоустойчива фугираща смес за фуги с ширина до 20 mm с повишена химическа устойчивост

Епоксидни фугиращи смеси

CE 79
5 kg

Двукомпонентна, устойчива на химикали епоксидна фугираща смес

Deplan

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 33 всички цветове
2 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 40
2 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина от 4 до 20 mm

CE 43
5 kg

Водоустойчива фугираща смес за фуги с ширина до 20 mm с повишена химическа устойчивост

MasterHaus

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 33 всички цветове
2 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 40
2 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина от 4 до 20 mm

CE 43
5 kg

Водоустойчива фугираща смес за фуги с ширина до 20 mm с повишена химическа устойчивост

Toplivo

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 33 всички цветове
2 - 5 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 40
2 - 5 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина от 4 до 20 mm

CE 43
5 kg

Водоустойчива фугираща смес за фуги с ширина до 20 mm с повишена химическа устойчивост

MrBricolage

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 33 всички цветове
2 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

CE 33 всички цветове
5 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 40
2 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

CE 40
5 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

MaxxMart

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 33 всички цветове
2 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 40
2 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

CE 40
5 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

GS Stroimarket

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 33 всички цветове
2 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

CE 33 всички цветове
5 kg

Фина фугираща смес за фуги с ширина от 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина до 8 mm

CE 40
2 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

CE 40
5 kg

Водонепропусклива, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина oт 2 до 8 mm, за керамични и фаянсови плочки

Фугиращо смеси за фуги с ширина от 4 до 20 mm

CE 43
5 kg

Водоустойчива фугираща смес за фуги с ширина до 20 mm с повишена химическа устойчивост