Skip to Content

ЗАЕДНО НИЕ ГРАДИМ УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

You need to accept cookies to play this video

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

This photo depicts a forest fire caused by a climate change.
GLOBAL WARMING
 • При сегашните тенденции можем да очакваме повишение на температурата от +3,5 до +4,5°C през 2100 година, което е много над целта поставена в Парижкото споразумение (1,5°C)*
 • Повишаване на температурата над 2°C означава 2-3 пъти по-разрушително влияние  (наводнения, пожари, бури и урагани,...) отколкото 1,5°C 

* ООН Световна Метеорологична организация

This photo depicts an ocean full of plastic waste.
ПЛАСТМАСА
 • До 2050 година  в океаните ще има повече пластмаса, отколкото риба.*
 • Над 8 милиона тона пластмаса отиват в океана всяка година.
 • 83% от тестваната питейна вода от чешмата съдържа микропластмаса.**

*Фондация Елън МакАртър
** Гардиън, изследване за пластмасовите нишки, открити в питейната вода

This photo depicts poor housing with poor living conditions.
БОРБА С БЕДНОСТТА
 • Излагането на вредни химикали причинява смъртта на над  4,9 милиона души годишно*
 • В световен мащаб 1,6 милиарда души нямат адекватен покрив над главата си.**
 • ООН прогнозира, че до 2030 година 40% от световното население няма да има покрив над главата си. **

* WHO
**ООН

СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ

Ключът към устойчиво бъдеще
The photo shows a team of people working on a construction site in Dubai.
 • Всеки ден се строят множество сгради и градовете се разрастват. До 2050 г. броят на сградите ще се удвои.
 • В световен мащаб, строителството е "отговорно" за почти 40% от всички въглеродни емисии.
 • Сградите ще играят ключова роля в борбата с промените в климата.

*2019 Отчет на ООН за сградите и конструкциите, Световна организация за сградите и конструкциите, ООН

Ceresit LP Sustainability Graphic Commitments.
НАМАЛЯВАНЕ НА СО2 ЕМИСИИТЕ
 • Да станем благоприятни за климата в производството до 2040
 • Намаляване на въглеродния отпечатък върху суровите материали
 • Подкрепа на собствениците за намаляване на техните въглеродни емисии
КРЪГОВА ИКОНОМИКА
 • Да направим нашите опаковки рециклируеми
 • Увеличение на дела на рециклираната пластмаса в опаковките ни
СИГУРНИ ДОМОВЕ
 • Предоставяне на сигурен дом за семейства в нужда
 • Развитие на продукти с много ниски емисии
 • Намаляване на вредните субстанции
Desktop with a Henkel's website showing Sustainability Report on a screen.

УСТОЙЧИВОСТ - НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

От 2010 г. успяхме да намалим отделянето на CO2 емисии (в kg CO2 на тон произведена готова стока) в нашето производство с 33%!

Да, в Централна и Източна Европа днес вече имаме около 4% рециклирана пластмаса в нашите пластмасови опаковки. До края на 2023 г. ще достигнем около 12,5%, а до 2025 г. 30%.

Да, Henkel предлага цялостно решение за изолация на къщи с нашите сертифицирани ETICS системи.

Имаме план да започнем да се отразяваме положително върху климата (обхват 1+ обхват 2) до 2030 г. Между 2010 г. и 2021 г. в Централна и Източна Европа, успяхме да намалим отделянето на CO2 емисии (в kg CO2 на тон произведена готова стока) в нашето производство с 33%.

От 2016 г. Henkel обновява или изгражда нови домове за семейства в нужда. Заедно с Habitat for Humanity и други неправителствени организации, подкрепихме 21 различни проекта в повече от 10 държави.

Здравето и благосъстоянието на нашите майстори и собственици на имоти са изключително важни за нас. Когато те използват нашите продукти по предназначение, ние се грижим за това те да са безопасни и да отговарят на всички регулации. В Ceresit ние помемаме отговорността проактивно да откриваме и идентифицираме вредните субстанции в нашите продукти и да работим за развитието на нови технологии безопасно и при пълна прозрачност. Чрез нашите ниски емисии на въглероден двуокис и решенията за намаляване на праха, ние непрекъснато развиваме и създаваме продукти, които да подобрят здравето и безопасността. Ceresit се стреми да достави най-добрите продукти по най-безопасния начин.