Skip to Content

ДОБРЕ ДОШЛИ ВКЪЩИ

On the photo you can see two female volunteers building home in context of social responsibility program called Welcome Home that is organized by Henkel's Construction Business Unit.

You need to accept cookies to play this video

Нискоенергийните къщи са ключови за прексъване на порочния кръг на бедността и полагане на основите за по-добър живот. Благодарение на финансовата помощ на Fritz Henkel Stiftung, ние подкрепяме семейства за реновирането на техните домове, училища и жилищни комплекси.

Началото беше положено през 2016 година с първият проект, а оттогава до сега успяхме да постигнем следното: 

  • 15 проекта
  • 10 страни
  • Положен доброволен труд от служители на Хенкел – над 750 дни 
  • Над 350 служители на Хенкел, участващи в проектите
  • Хиляди животи, повлияни положително от нашите програми в световен мащаб

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Various tubes togther with some plants on the laboratory table

Здравето и благосъстоянието на нашите майстори и собственици на имоти са изключително важни за нас. Когато те използват нашите продукти по предназначение, ние се грижим за това те да са безопасни и да отговарят на всички регулации. В Ceresit ние помемаме отговорността проактивно да откриваме и идентифицираме вредните субстанции в нашите продукти и да работим за развитието на нови технологии безопасно и при пълна прозрачност. Чрез нашите ниски емисии на въглероден двуокис и решенията за намаляване на праха, ние непрекъснато развиваме и създаваме продукти, които да подобрят здравето и безопасността. Ceresit се стреми да достави най-добрите продукти по най-безопасния начин.

МНОГО НИСКОЕМИСИЙНИ ПРОДУКТИ

Ceresit LP Sustainability Graphic Emissions

Ниски емисии. По-безопасна вътрешна среда. 

Какво са емисиите?
Емисиите са изпускането на газови замърсители в околната среда. Във вътрешната атмосфера те се изпускат главно от лакове и бои, лепила за топоизолации и други строителни материали. Те се отделят малко след нанасянето на продуктите, но могат да останат във въздуха дни и месеци след нанасянето им. Емисиите се определят като Летливи органични съединения .

CM 17 Banner with Packshot and EMICODE

EC 1 сертификация. Безопасност у дома

Изберете безопасни, нискоемисийни продукти.
Решението да защитим здравето и благосъстоянието на хората, е да търсим продукти с ниско влияние в околната среда. Стандартизираниото EMICODE етикетиране позволява да се разпознаят продуктите и да се вземе съзнателно и щадящо здравето решение за покупка