Хидроизолационни и саморазливни смеси

Praktiker

Temax

Denicom

Deplan

MasterHaus

Toplivo

MrBricolage

MaxxMart

GS Stroimarket

Praktiker

Хидроизолация под плочки

CL 51
5 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 51
15 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 152
10 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

Уплътнение и защита на конструкции

CR 65
25 kg

Хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи
 

CR 90
25 kg

Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

CR 100
25 kg

2K Хидроизолационен шламСаморазливни замазки

CN 68
25 kg

Саморазливна изравняваща замазка за слоеве от 2 до 20 мм, за вътрешна употреба

Temax

Хидроизолация под плочки

CL 152
50 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

Саморазливни замазки

CN 68
25 kg

Саморазливна изравняваща замазка за слоеве от 2 до 20 мм, за вътрешна употреба

Denicom

Хидроизолация под плочки

CL 51
5 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 152
10 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

Уплътнение и защита на конструкции

CR 65
25 kg

Хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

 

CR 90
25 kg

Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи
 

CR 100
25 kg

2K Хидроизолационен шлам 

CR 166
32 kg

Еластичен двукомпонентен хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

CP 30 AquaBlock
1 kg, 5 kg

Еластично еднокомпонентно силикон-каучуково покритие за хидроизолация на покриви

Саморазливни замазки

CN 68
25 kg

Саморазливна изравняваща замазка за слоеве от 2 до 20 мм, за вътрешна употреба

CN 76
25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 4 до 50 mm, на закрито и открито

CN 85 TURBO
20 kg

Бързосвързваща подова замазка

 

DA
25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 2 до 10 mm
 

DD+
25 kg

Високоякостна саморазливна подова замазка за слоеве от 0,5 mm до 10 mm

DH maxi
25 kg

Високоякостна саморазливна подова замазка за слоеве от 3 mm до 30 mm

Deplan

Хидроизолация под плочки

CL 51
5 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 51
15 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 152
10 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

CL 152
50 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

Уплътнение и защита на конструкции

CR 65
25 kg

Хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

 

CR 90
25 kg

Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи
 

CR 166
32 kg

Еластичен двукомпонентен хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

CP 30 AquaBlock
1 kg, 5 kg

Еластично еднокомпонентно силикон-каучуково покритие за хидроизолация на покриви

Саморазливни замазки

CN 68
25 kg

Саморазливна изравняваща замазка за слоеве от 2 до 20 мм, за вътрешна употреба
 

CN 76
25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 4 до 50 mm, на закрито и открито
 

DA
25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 2 до 10 mm

 

MasterHaus

Хидроизолация под плочки

CL 51
5 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 51
15 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 152
10 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

CL 152
50 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

Уплътнение и защита на конструкции

CR 65
25 kg

Хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

 

CR 90
25 kg

Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи
 

CR 166
32 kg

Еластичен двукомпонентен хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

Саморазливни замазки

CN 68
25 kg

Саморазливна изравняваща замазка за слоеве от 2 до 20 мм, за вътрешна употреба

CN 76
25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 4 до 50 mm, на закрито и открито

DA
25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 2 до 10 mm
 

Toplivo

Хидроизолация под плочки

CL 51
5 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 152
10 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

Уплътнение и защита на конструкции

CR 65
25 kg

Хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

 

CR 90
25 kg

Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи
 

CR 166
32 kg

Еластичен двукомпонентен хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

Саморазливни замазки

CN 68
25 kg

Саморазливна изравняваща замазка за слоеве от 2 до 20 мм, за вътрешна употреба

CN 76
25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 4 до 50 mm, на закрито и открито

CN 85 TURBO
20 kg

Бързосвързваща подова замазка

 

DA
25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 2 до 10 mm
 

MrBricolage

Хидроизолация под плочки

CL 51
5 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 152
10 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

Уплътнение и защита на конструкции

CR 90
25 kg

Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи
 

CP 30 AquaBlock
1 kg, 5 kg

Еластично еднокомпонентно силикон-каучуково покритие за хидроизолация на покриви

Саморазливни замазки

CN 68
25 kg

Саморазливна изравняваща замазка за слоеве от 2 до 20 мм, за вътрешна употреба

MaxxMart

Хидроизолация под плочки

CL 51
5 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 51
15 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 152
10 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

CL 152
50 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

Уплътнение и защита на конструкции

CR 65
25 kg

Хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи
 

CR 90
25 kg

Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

Саморазливни замазки

CN 68
25 kg

Саморазливна изравняваща замазка за слоеве от 2 до 20 мм, за вътрешна употреба

DA
25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 2 до 10 mm
 

GS Stroimarket

Хидроизолация под плочки

CL 51
5 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 51
15 kg

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолациoнна лента за използване под плочки и плочи в битови площи

CL 152
50 m

Хидроизолационна лента за водонепропускливо покриване на разширителни и съединителни фуги

Уплътнение и защита на конструкции

CR 65
25 kg

Хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

 

CR 90
25 kg

Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи
 

CR 100
25 kg

2K Хидроизолационен шлам 

CR 166
32 kg

Еластичен двукомпонентен хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

CP 30 AquaBlock
1 kg, 5 kg

Еластично еднокомпонентно силикон-каучуково покритие за хидроизолация на покриви

Саморазливни замазки

CN 68
25 kg

Саморазливна изравняваща замазка за слоеве от 2 до 20 мм, за вътрешна употреба

CN 76
25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 4 до 50 mm, на закрито и открито

DA
25 kg

Саморазливна подова замазка за слоеве от 2 до 10 mm