Ceresit CS 26 House & Construction

Описание

Неутрален 100% силиконов уплътнител (висок клас)

Свойства

  • Високоустойчив на атмосферни въздействия, UV и озон
  • Отлично сцепление към различни основи без необходимост от грундиране 
  • Няма корозивно действие върху металите
  • Бързо образува повърхностна кора
  • Устойчив на влага
  • Може да влиза в контакт с покрития на на водна основа и на базата на разтворители
  • Цвят: прозрачен

Описание

За уплътняване на силнонатоварени фуги и пукнатини в строителството и запечатване на фуги, изложени на висока влажност.