Керамични покрития в промишлени сгради

Едва ли има друга част в една промишлена сграда, която е подложена на такива напрежения като подовата настилка: тежки натоварвания, големи колебания в температурите, излагане на влага и силни химикали. В много случаи комбинираното действие на няколко фактора поставя високи изисквания към продуктите за керамични покрития. Особено в условия с големи натоварвания, качеството на опорната конструкция, продуктите за хидроизолация и керамични покрития, както и правилното планиране и професионално поставяне са от критично значение. Затова Ceresit предлага специални системни решения, които могат да се справят с механичните натоварвания, топлинните напрежения, действията на химикалите и граничните условия – изчерпателна информация е дадена в нашите специализирани брошури за керамични покрития в промишлени площи.

Стъпка 1

Подготовка на основата

Преди да започне планирането, трябва да се създаде профил на изискванията, отчитащ най-важните фактори:

  • Механични натоварвания
  • Топлинни напрежения
  • Химически въздействия
  • Излагане на влага
  • Гранични условия

Преценката на тези фактори определя изпълнението на подовата конструкция – от основата до горния слой – и правилния избор на продукти за използване. Особено в условия с големи натоварвания, работата на проектантите, изпълнителите и зидаро-мазачите е тясно свързана и изисква сътрудничеств

Стъпка 2

Хидроизолация

Площи от типа на професионалните кухни са изложени на големи количества вода – особено вода без налягане. За да се сведе до минимум рискът от увреждане от влагата, се препоръчва да се поставят керамични плочки или плочи и те да се съчетаят с отточни канали в една свързана система.

Стъпка 3

Керамични покрития

Ако бъдат добре планирани и професионално поставени, керамичните покрития и тяхната опорна конструкция се превръщат в продукти с високи показатели, които могат да се справят дори с изключително високи точкови натоварвания и постоянно движение. Тъй като те могат да издържат на високи натоварвания десетилетия наред, те предлагат и отлично решение от икономическа гледна точка. Здравината и дълготрайността на подовата конструкция обаче не зависи само от плочките, но и от слоевете под тях – от замазката до фугиращата смес. Затова иновациите и опитът на Ceresit гарантират високите показатели на нейните системни решения.

Стъпка 4

Фугиране

След разбъркването реактивната смола се нанася директно от съда за разбъркване с маламашка. Ако се използва върху стени и подове, фугиращата смес се нанася с твърда гумена пердашка. Натъпквайте с пердашката фугиращата смес във фугите, докато се запълнят без кухини и се изравнят с повърхността на плочката. След това излишната фугираща смес се почиства от повърхността на плочката с края на пердашката, поставен под ъгъл 90°. Бършете по диагонал, за да почистите възможно най-много фугираща смес от повърхността, без да я изваждате от запълнените фуги.