TS 62 - Зимна пистолетна полиуретенова пяна

Описание

Зимня пистолетна полиуретанова пяна

Свойства

 • Отлично залепване за повечето материали
 • Високи топло- и звукоизолационни свойства
 • Точна дозировка
 • Нанасяне при ниски температури до -10 °C

Описание

CERESIT TS62 PRO WINTER е еднокомпонентна, втвърдяваща се под въздействието на влажността полутвърда полиуретанова пяна, с отлична клетъчна структура и добра механична якост. Тя се използва лесно и е специално предназначена за използване с пистолет. Продуктът може да се нанася при температури до -10 °C. Пяната се разширява сама и докато се втвърди, се разширява близо два пъти – затова трябва да се съобрази известно свободно пространство за разширяване.  При минусови температури пяната се разширява по-малко. Отлично залепва за дърво, бетон, камък, метал и др. Количеството втвърдена пяна зависи до голяма степен от условията на работа – температура, влажност на въздуха, пространство за разширяване и др. Продуктът не съдържа хлорирани и флуорирани въглеводороди (CFC) под налягане.

Стъпка по стъпка

Подготовка на основата

 • Погрижете се основите да бъдат стабилни, чисти и без вещества, които биха могли да попречат на залепването.
 • Навлажнете минералните порести основи (тухли, бетон, варовик) с воден спрей за подобряване на залепването.
 • Защитете съседните области с фолио.
 • Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без прах. Могат да бъдат влажни, но не заледени.

Подготовка на флакона

 • Температурата (околна) за нанасяне на този продукт е от -10 °C до +25 °C.
 • Препоръчителната температура на флакона е +5 … +25 °C.
 • Препоръчва се флаконът да се съхранява поне 12 часа при стайна температура.
 • Свалете пластмасовата капачка от флакона и завийте флакона плътно на пистолета.
 • Разклатете флакона силно преди употреба (15-20 пъти).

Нанасяне

 • По време на работа винаги дръжте флакона с дъното нагоре (вентила надолу).
 • Дебитът на излизащата пяна се контролира с натискането на спусъка на пистолета.
 • Нанасяйте пяната пестеливо, за да избегнете излишни разливи. Редовно разклащайте по време на нанасянето.
 • Не е препоръчително флаконът да се сваля, преди да се изпразни. Когато сменяте флакона, разклатете силно новия флакон. Развийте празния флакон и незабавно го сменете, за да не остане въздух в пистолета.
 • Ако не желаете да сменяте флакона, почистете останалата в пистолета пяна с почистващ препарат за ПУ пяна (напр. CERESIT CLEANER TS 100).
 • Втвърдена пяна може да се отстрани само механично.

Препоръки

Има ограничения за максималната ширина на фугата в зависимост от околната температура и влажност. В сухи условия (през зимата, в помещения с централно отопление и пр.), за да се получи възможно най-добра структура и свойства на пяната, се препоръчва пролуките и фугите да се запълват на няколко пласта с нанасяне на по-малки струи пяна (до 3-4 cm дебелина), които леко да се навлажняват преди нанасяне на следващия пласт. Използвайте изпитания и одобрен от производителя на флакона пистолет за най-добра работа.