Грундове

Една от най-важните стъпки в изграждането на подовата настилка е предварителната обработка на основата с подходящ грунд. Грундовете служат като „свързващ мост“ между основата и положената върху нея изравняваща замазка или лепило.

Грундове - Най-често задавани въпроси