Хидроизолация под плочките (циментова, битумна, течна)

Хидроизолацията под плочките изисква специално проектирани системи – особено в мокрите помещения и терасите – за да отговаря идеално на различните изисквания на сградите. Ceresit предлага най-подходящото решение за всеки отделен проблем с различни технологии.

Като неделима част от повечето системи за керамични покрития можете да намерите повече информация за хидроизолацията под плочките в съответния раздел „Системи за керамични покрития“.