Изравняване

Изравняващите замазки са необходими за изравняване на много грапави, неравни повърхности със значителни наклони. Различни видове изравняващи замазки могат да се използват, за да се оформи равна повърхност с еднакво попиване, преди да се залепва подовата настилка.

Стъпка 1

Подготовка на основата

Вижте раздел „Подготовка на основата“

Стъпка 2

Подготовка на разтвора за изравняващата замазка

Подгответе разтвора за изравняващата замазка по указанията в техническото описание

Стъпка 3

Полагане на изравняващата замазка върху основата

Излейте разтвора за изравняващата замазка върху основата и го разстелете с мастар. Обработете прясната изравняваща замазка с иглен валяк, за да отстраните евентуалните въздушни мехурчета.