Подготовка на основата и измерване на влагата

Преди да започне работата по подовите покрития, основата трябва добре да се провери и подготви. Подготовката на основата включва няколко много важни стъпки, които трябва да се изпълнят, преди да се пристъпи към полагането на подовата настилка.

Измерване на влагата

Изпълнителят на настилката трябва да се погрижи тя да може да се постави, без да има риск от издувания в бъдеще. Затова част от неговите задължения е да провери дали основата е достатъчно суха. Влагата се измерва по метода с калциев карбид (CM). Направете справка с местните норми за стойностите на влагата, които трябва да бъдат изпълнени, преди да се извършват други дейности по подовите настилки.

Почистване на основата

Основите трябва да бъдат чисти, без пукнатини, здрави, сухи, без вещества, които могат да попречат на залепването (например омазняване, битум, прах, остатъци от боя или лепило и др.), и трябва да съответстват на действащите местни стандарти.  Съществуващите замърсявания, увредени слоеве и слаби пластове боя трябва механично да се отстранят. Отстраняването на остатъци от стари материали се прави с шлайфмашини, пясъкоструйни машини и други специални инструменти.

Запълване на кухини и пукнатини

Пукнатините могат професионално да се запълнят с CN 89. Неравностите в основата се запълват с CN 83 или CN 91.

Грундиране/създаване на бариера против влага

Следващата важна стъпка е грундирането. Попиващите основи се грундират с препарата Ceresit CN 94. Преди да се постави изравняващата замазка, остатъчната влага в основата и нейната якост трябва внимателно да се проверят. При влажни или слаби основи трябва да се нанесат специални грундове.

Стъпка 3

Запълване на кухини и пукнатини

Пукнатините могат професионално да се запълнят с CN 89. Неравностите в основата се запълват с CN 83 или CN 91.