ЕКО КОФА

 • До 2025, Хенкел планира 15% дял на рециклируемата пластмаса в опаковките на продуктите от портфолиото на глобално ниво на Лепилни технологии 
 • Ceresit CE 40 революционна „ЕКО опаковка" е направена от  50% рециклирана пластмаса 
 • Използвани са хомогенни материали, които осигуряват  100% рециклируемост
 • Технологията на „тънките стени“ намалява използваните суровини и теглото на опаковката
 • За многократна употреба и подходяща за рециклиране

Дял на рециклируеми съдържание за Хенкел Лепилни технологии

НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В НАШИТЕ ЗАВОДИ

КГ ОТПАДЪЦИ/ТОН ПРОИЗВЕДЕНИ В НАШИТЕ ЗАВОДИ

 • От 2010 година Хенкел лепилни технологии в Централна и Източна Европа, под бранда Ceresit, успя да намали отпадъците със 73%
 • Намаляване на отпадъците през последните 10 години
 • Ние подехме няколко инициативи за намаляване на отпадъците в нашите заводи:
  • Воден баланс
  • Разделно събиране на отпадъците вкл. тяхното разграждане
  • Намаляване на използваните опаковки
  • Нулев отпадък