ДОБРЕ ДОШЛИ ВКЪЩИ

Нискоенергийните къщи са ключови за прексъване на порочния кръг на бедността и полагане на основите за по-добър живот. Благодарение на финансовата помощ на Fritz Henkel Stiftung, ние подкрепяме семейства за реновирането на техните домове, училища и жилищни комплекси.

Началото беше положено през 2016 година с първият проект, а оттогава до сега успяхме да постигнем следното: 

  • 15 проекта
  • 10 страни
  • Положен доброволен труд от служители на Хенкел – над 750 дни 
  • Над 350 служители на Хенкел, участващи в проектите
  • Хиляди животи, повлияни положително от нашите програми в световен мащаб

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Здравето и благосъстоянието на нашите майстори и собственици на имоти са изключително важни за нас. Когато те използват нашите продукти по предназначение, ние се грижим за това те да са безопасни и да отговарят на всички регулации. В Ceresit ние помемаме отговорността проактивно да откриваме и идентифицираме вредните субстанции в нашите продукти и да работим за развитието на нови технологии безопасно и при пълна прозрачност. Чрез нашите ниски емисии на въглероден двуокис и решенията за намаляване на праха, ние непрекъснато развиваме и създаваме продукти, които да подобрят здравето и безопасността. Ceresit се стреми да достави най-добрите продукти по най-безопасния начин.

МНОГО НИСКОЕМИСИЙНИ ПРОДУКТИ

Ниски емисии. По-безопасна вътрешна среда. 

Какво са емисиите?
Емисиите са изпускането на газови замърсители в околната среда. Във вътрешната атмосфера те се изпускат главно от лакове и бои, лепила за топоизолации и други строителни материали. Те се отделят малко след нанасянето на продуктите, но могат да останат във въздуха дни и месеци след нанасянето им. Емисиите се определят като Летливи органични съединения .

EC 1 сертификация. Безопасност у дома

Изберете безопасни, нискоемисийни продукти.
Решението да защитим здравето и благосъстоянието на хората, е да търсим продукти с ниско влияние в околната среда. Стандартизираниото EMICODE етикетиране позволява да се разпознаят продуктите и да се вземе съзнателно и щадящо здравето решение за покупка