ЗАЕДНО НИЕ ГРАДИМ УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

GLOBAL WARMING

 • При сегашните тенденции можем да очакваме повишение на температурата от +3,5 до +4,5°C през 2100 година, което е много над целта поставена в Парижкото споразумение (1,5°C)*
 • Повишаване на температурата над 2°C означава 2-3 пъти по-разрушително влияние  (наводнения, пожари, бури и урагани,...) отколкото 1,5°C 

* ООН Световна Метеорологична организация

 

ПЛАСТМАСА

 • До 2050 година  в океаните ще има повече пластмаса, отколкото риба.*
 • Над 8 милиона тона пластмаса отиват в океана всяка година.
 • 83% от тестваната питейна вода от чешмата съдържа микропластмаса.**

*Фондация Елън МакАртър
** Гардиън, изследване за пластмасовите нишки, открити в питейната вода

БОРБА С БЕДНОСТТА

 • Излагането на вредни химикали причинява смъртта на над  4,9 милиона души годишно*
 • В световен мащаб 1,6 милиарда души нямат адекватен покрив над главата си.**
 • ООН прогнозира, че до 2030 година 40% от световното население няма да има покрив над главата си. **

* WHO
** ООН

СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ

Ключът към устойчиво бъдеще

 • Всеки ден се строят множество сгради и градовете се разрастват. До 2050 г. броят на сградите ще се удвои.
 • В световен мащаб, строителството е "отговорно" за почти 40% от всички въглеродни емисии.
 • Сградите ще играят ключова роля в борбата с промените в климата.

*2019 Отчет на ООН за сградите и конструкциите, Световна организация за сградите и конструкциите, ООН

НАМАЛЯВАНЕ НА СО2 ЕМИСИИТЕ

 • Да станем благоприятни за климата в производството до 2040
 • Намаляване на въглеродния отпечатък върху суровите материали
 • Подкрепа на собствениците за намаляване на техните въглеродни емисии

КРЪГОВА ИКОНОМИКА

 • Да направим нашите опаковки рециклируеми
 • Увеличение на дела на рециклираната пластмаса в опаковките ни
 

СИГУРНИ ДОМОВЕ

 • Предоставяне на сигурен дом за семейства в нужда
 • Развитие на продукти с много ниски емисии
 • Намаляване на вредните субстанции


   

УСТОЙЧИВОСТ - Най-често задавани въпроси