Skip to Content

Устойчивост

Устойчивост От Началото До Края

Решимостта да бъдем лидери в устойчивостта е наша основна корпоративна ценност. Като лидери в устойчивостта сме си поставили за цел да представяме нови решения за устойчиво развитие, като същевременно продължаваме да провеждаме своята дейност все по-отговорно и по-успешно в икономически план. Тази амбиция обхваща всички дейности на нашата фирма по цялата верига и е основата, върху която сме разработили своята стратегия за устойчивост до 2030 г.: искаме да постигаме повече с по-малко ресурси и да утроим своята ефективност през следващите 20 години. Изправени пред нарастващото търсене на нашите ограничени природни богатства, ние сме длъжни постоянно да се подобряваме. Занапред ще се насочваме към ангажирането на нашите служители още по-тясно с устойчивите ни дейности, засилването на нашето сътрудничество с партньорите по веригата и подобряването на нашите инструменти за оценка, ръководство и комуникация.

  • Здраве и безопасност
    Здраве и безопасност

    Липсата на прах и разтворители са само две от множеството предимства на нашите продукти като полза за здравето и безопасността на работниците и потребителите. 

  • Обществен прогрес
    Обществен прогрес

    Социално отговорните строителни практики изискват принципно отношение към хората във всички етапи на един строителен проект. 

Устойчивост

Добавете повече стойност

bg ceresit teaser sustainability

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Ще се радваме да ви бъдем полезни и да отговорим на вашите въпроси за продуктите ни, къде да купите или какво е правилното решение за вашия проект.